Jumat, 06 April 2012

Seperti apakah dinosaurus itu?

  A. Asal Mula Dinosaurus

               Dinosaurus ialah reptil yang hidup di darat atau di air. Mereka muncul pertama kali pada akhir zaman Trias, pada masa Mesozoikum, kira - kira 240 juta tahun yang lalu. Pada awalnya mereka merupakan dinosaurus yang bertubuh kecil dan berjumlah sangat sedikit, tetapi padaakhir zaman Jura, kira - kira 150 juta tahun yang lalu, jumlahnya meningkat dan bentuknya berubah menjadi besar sekali.
                 Pada zaman berikutnya, yaitu zaman Kapur, karena pengaruh iklim yang seimbang, dinosaurus menjadi penguasa di muka bumi. Berdasarkan bentuk tulangnya dinosaurus dibedakan menjadi 2 kelas, yaitu
kelas Sauruchia dan kelas Ornithiscia.


  B. Klafikasi Dinosaurus

      -Dinosaurus kelas Ausrichia dibagi menjadi Therapoda dan Saurichia. 
      -Dinosaurus kelas Ornichischia dibagi menjadi ordo Ornithopoda, Keratospia, dinosaurus berpedang      
        dan bersisik.
     
  C. Susunan otak Dinosaurus
                    Susunan otak Dinosaurus lebih maju daripada hewan sekarang. Otak mamalia bundar, sedangkan dinosaurus kecil dan panjang. Didalam fosil kepala di temukan benda yang diketahui sebagai otak. Seperti yang sudah dikatakan, otak dinosaurus kecil, jadi berat otak dinosaurus sangat kecil. Bobot otak Apatosaurus 0,001% dari berat tubuhnya.
 
  D. Sebab dinosaurus menjadi besar

                     Dinosaurus merupakan binatang terbesar dalam sejarah. Diperkirakan dinosaurus menjadi besar karena keadaan zaman Mesozoikum mendukung untuk hidup. Selain itu, dinosaurus memiliki cairan kelenjar di bawah otaknya yang bertugas mengembangkan tubuh dino saurus menjadi besar dan dinosaurus bertambah besar sampai mati.

  E. Umur dinosaurus

                     Bila tidak sakit dinosaurus bisa hidup berapa tahun? ada yang bilang 40 - 50 tahun, tetapi    
kura - kura bisa hidup sampai umur 100-200 tahun.Tidak ada komentar:

Posting Komentar